Stash! – интервю с Commix (Великобритания) / Stash! – interview with Commix (UK)

Интервюта — От на януари 23, 2016 в 18:04

Радваме се да споделим, че първото ни интервю за 2016-та година е вече факт и то е много специално. Преди няколко дни решихме, че би било интересно да си поговорим с някой от гостите на предстоящия 17-и рожден ден на родната дръм и бас организация H.M.S.U. Решихме това да е дългогодишният ни любимец Commix!

(Scroll down for the English version)

cmix3

Stash!: През 2016 г. се навършват 14 години откакто ти, Conrad и Guy официално създадохте Commix. Мина много време, триото стана дуо и от 2012 г. ти остана единственият зад името, който все още продуцира дръм и бас. Можеш ли да споделиш с нас плюсовете и минусите, които забеляза, в това да си солов артист в сравнение с работата с други?

Commix: За мен преходът към правенето на музика сам беше интересен. Колаборирането е наистина невероятно нещо, работите заедно и си подхвърляте много идеи, но моите солови проекти са определено по-лични и съответно съм по-ангажиран с тях.

St!: Имайки предвид, че вие винаги  сте разчупвали стереотипите и сте правили хубава музика, независимо от темпото, кажи ни повече за псевдонима ти Endian. Как започна да се занимаваш с техно/хаус музиката?

C: Винаги съм обичал техното. Всъщност всичките тракове на Commix са опит за предаване на идеите и естетиката, които чувам в техното, в дръм и бас темпо. Тоест, неизменно съм бил замесен в продуцирането му. Преди няколко години реших да дам почивка на дръм и баса и изучих изкуството на правене на истинско техно. Общо взето Endian е резултатът.

St: Какво е мнението ти относно миксирането и днешните диджеи? Можеш ли да направиш сравнение между миналото и настоящето, как се чувстваш, когато самият ти миксираш, и как, когато слушаш други диджеи?

C: Обичам да миксирам, главно заради факта, че мога да експериментирам с музиката си пред публика на живо. Също обичам това, че можеш да разкажеш истинска история със сет. Това никога няма да се промени за мен. Въпреки наличието на всякакви съвременни технологии, налични за диджеите, харесвам факта, че правилната селекция и разбирането на публиката, са все още най-важните инструменти за един диджей.

St: Факт е, че легенди, като Doc Scott, Marcus Intalex (четете интервюто ни с него ТУК) dBridge, винаги са те вдъхновявали. Можеш ли да споделиш някои нови и интересни имена, които си открил напоследък? Някои нови и талантливи артисти/лейбъли, които заслужават повече внимание и подкрепа?

C: Има много нови артисти, които уважавам, и които действително движат дръм и баса към нови направления, което е страхотно. Наистина много харесвам музиката, която излиза за Exit. Hidden Hawaii и Samurai също задвижват сцената в интересна посока.

St: Всъщност, нека разширим последния въпрос и да го изведем извън рамките на дръм и баса. Не сме сигурни дали имаш достатъчно време, за да посещаваш концерти, когато не пускаш или продуцираш, но все пак – моля те, кажи ни кое е най-доброто шоу на живо/концерт, на който си ходил наскоро?

C: Да, ходя на много концерти на живо, главно в Лондон. Наскоро слушах Jeff Mills със Симфоничния оркестър на BBC и беше много хубаво. В очакване съм да чуя Actress тук след няколко седмици.

St: Разкажи ни най-смешното преживяване, което си имал с Goldie!

C: Когато му ходихме на гости, той ни отвори вратата, облечен като руса жена. Изобщо не го разпознахме и той ни направи чаша чай, хаха.

St: Хаха, куриозно! Но, като споменахме Doc Scott, ти беше един от избраните гости за неговата дебютна вечер „Future“! Как мина?

C: Беше невероятна вечер, много добре организирана, клубът беше идеален. Прекрасно беше да се види толкова добро настроение в Лондон.

St: Знаем, че имаш 3 планирани издания за Metalheadz за тази година. Можеш ли да ни издадеш повече информация за тях? И като артист с богат каталог –  трябва ли да очакваме и нова музика за други лейбъли?

C: Да, имам 3 предстоящи EP-та. Първото ще бъде издадено през март или април и включва ремикса на SpectraSoul на ‘Justified’ и ‘Painted Smile’. Това са единствените стари тракове в този проект. Всичко друго е нова музика. В момента също така подготвям LP за Metalheadz, което би трябвало да излезе до края на годината. Също имам планове и с някои други лейбъли, но нищо което да мога да потвърдя за момента.

St: Обичаш ли да опознаваш градовете/държавите, които посещаваш? Ако да, разкажи ни за някое интересно преживяване, което си имал преди/след гиг в друга държава?

C: Ооо, прекалено много са! Обикновено са свързани с храна. Аз съм истински почитател на гастрономическия туризъм.

St: Това не е първото ти посещение в България. През 2011 г. пуска в София – помниш ли нещо от партито?

C: Да, пусках в клуб Spacer и беше готина вечер. София е страхотен град. Очаквам да се върна с нетърпение.

St: Благодарим ти за отделеното време, Джордж, беше истинско удоволствие! Пази се, съвсем скоро ще се видим на живо!

Повече за Commix ще намерите на:

Facebookhttps://www.facebook.com/commixmusic/
Soundcloud: https://soundcloud.com/commix

–––––––––––––

English version:

We are happy to announce that our first interview for 2016 is a fact, and it’s a special one. А few days ago we thought that it’d be interesting to have a chat with someone from the guests of the upcoming 17th birthday of the Bulgarian drum and bass organization H.M.S.U. We decided to speak with our longtime-favorite artist Commix!

cmx2

Stash!: 2016 marks 14 years since you, Conrad and Guy officially started Commix. It’s been a long time and after the trio became a duo, since 2012 you are the only person behind the name that is still producing drum and bass. Can you share with us the ups and downs that you noticed as being a solo artist compared to working with the others?

Commix: There was an interesting transition into making music on my own for me. Collaborating is an amazing thing really, you work off each other and bounce ideas around a lot but my solo stuff is obviously more personal to me and therefore I am more involved with it.

St!: Having in mind that you guys were always into pushing boundaries and making good music regardless of the tempo – tell us a bit more about your Endian alias. How did you got involved into the techno/house sound?

C: I’ve always loved techno. In fact, all the Commix stuff is an attempt at translating the ideas and aesthetics of what I hear in techno over to a drum and bass tempo. So, I have always dabbled in producing it. A few years ago I decided to give drum and bass a break and learn the craft of making techno properly and, basically, Endian is the result.

St!: How do you feel about DJing and DJs nowadays? Can you do a comparison between the past and the present, how do you feel about DJing yourself and listening to other DJs?

C: I love to DJ, for the main fact that I get to experiment with my music to a live audience. I also love that you can tell a real story with a set. That will never change for me. With all the recent technology available for DJs, I love the fact that the right selection and understanding the crowd is still by far the most important tool in a DJ’s box.

St!: It’s a fact that legends like Doc Scott, Marcus Intalex (click HERE to read our interview with him) and dBridge were always an inspiration to you. Can you share some fresh and interesting names that you discovered recently? Some new and talented artists/labels who deserves more support and attention?

C: There area loads of up and coming artists who I respect and are really pushing DnB in new directions, which is wicked. I have really been feeling the music on Exit. Also Hidden Hawaii and Samurai are really pushing things forward.

St!: Actually, let’s expand that previous question and take it outside of drum and bass. We’re not sure if you have enough time to visit any concerts when you don’t DJ or produce, but if you do – please, tell us what is the best live show/concert you’ve visited lately?

C: Yes, I go to a lot of live shows and concerts, mainly in London. I saw Jeff Mills with the BBC Symphony Orchestra recently, which was really good. I am looking forward to seeing Actress here in a couple of weeks too.

St!: Tell us the funniest experience that you had with Goldie!

C: When we visited him at his place, he answered the door dressed as a blond woman. We totally didn’t recognise him and he made us a cup of tea.

St!: Haha, wicked! As we mentioned Doc Scott, though, you were one of the selected guests for his debut night „Future“! How did that one go?

C: That was a great night. It was really well programmed and the club was perfect for it. It was great to see such a good vibe in London!

St!: As we know, you have 3 releases planned for Headz this year. Can you give us more info on them? And as an artist with your back catalogue, should we expect more fresh music for other labels as well?

C: Yeah, I have 3 EPs coming up, the first being released in March which includes the SpectraSoul remix of ‘Justified’ and ‘Painted Smile’. Those are the only older tracks on this project. Everything else is new music. I am also currently writing an LP for Metalheadz, which should be ready towards the end of the year. I do have plans with some other labels too, but nothing I can confirm now.

St!: Do you like exploring the cities/countries which you visit? If so – please, tell us an interesting experience that you had before/after a gig in a foreign country.

C: Oh, too many to mention! They usually involved food. I’m a proper food tourist!

St!: This is not going to be your first time visiting Bulgaria! You played in Sofia in 2011 – do you remember anything from that party?

C: Yeah, I played at Spacer Club and it was a cool night. Sofia is a great city too. I’m looking forward to coming back.

St!: Thank you for taking the time George, was a real pleasure for us! Take care and we’ll meet in person real soon!

Find more about Commix at:

Facebookhttps://www.facebook.com/commixmusic/
Soundcloud: https://soundcloud.com/commix

Тагове: , , , , , , , , , ,

Секцията за мнения е затворена.

Nice Theme
WordPress Themes